Wat kost mediation?

Een mediationtraject duurt aanmerkelijk korter dan een gerechtelijke procedure.
Het is goed daarbij in acht te nemen dat de meeste conflicten na twee tot vijf gesprekken zijn opgelost. Partijen besluiten zelf met welke frequentie ze bij elkaar komen. In de praktijk vinden de bijeenkomsten meestal plaats met een tussenperiode van één tot twee weken.

Koning Mediation tarief voor particulieren is:
150,00 excl. 21% BTW / per uur

Indien u liever de gesprekken voert op een andere locatie wordt de huur van de gespreksruimte in rekening gebracht.

Het honorarium wordt berekend volgens een uurtarief en is niet afhankelijk van het bereiken van een oplossing. Doorgaans worden de kosten gelijkelijk door partijen gedragen. Bij arbeidsmediation is het gebruikelijk dat de werkgever de kosten voor zijn rekening neemt.

Subsidie of tegemoetkoming in de kosten voor mediation
Doordat ik ingeschreven sta bij de Raad voor Rechtsbijstand, is werken met toevoeging mogelijk. Subsidie of toevoeging op mediation is mogelijk en afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Als u in aanmerking komt voor gesubsidieerde mediation betaalt u zelf uitsluitend de eenmalige eigen bijdrage van € 55,- of
109,-. De subsidie of toevoeging wordt door de Raad voor Rechtsbijstand verstrekt, wij kunnen dit voor u aanvragen.
Voor de inkomensgrenzen en meer informatie hierover zie:
Raad voor Rechtsbestand

Rechtsbijstand
Heeft u een rechtsbijstandsverzekering? Kijk dan in de polisvoorwaarden of mediation door uw verzekering vergoed wordt.

Je besluit niet te kiezen voor mediation
Tenslotte is het verstandig je af te vragen wat de kosten zijn als je niet voor mediation kiest. Wat kost het als u allebei een advocaat in de arm neemt en het op een rechtszaak laat aankomen (in geld)? Wat kost het wanneer u het conflict niet oplost (in tijd en stress)?

Mediation kent vele voordelen. Doe uw voordeel met mediation en laat u voorlichten door een ervaren mediator. Voor een optimaal haalbaar resultaat voor alle partijen bent u aan het juiste adres bij Koning Mediation. Vakkennis en certificering borgen onze kwaliteit.

regel

 

 

 

Koning Mediation

M: 06 - 385 058 56

MfN register mediator

T: 026 - 707 8017

Tuin van de Burgemeester 22

afra@koningmediation.nl

6666 CZ Heteren

www.koningmediation.nl

 

 

 

 

regel

MfN register mediator voor de gemeente Overbetuwe: Heteren, Elst, Zetten, Hemmen, Homoet, Herveld-Andelst, Oosterhout, Randwijk