Wat is mediation?

Mediation is het gezamenlijk oplossen van een (dreigend) conflict met behulp van een neutrale deskundige: de mediator.

Mediation wordt steeds vaker ingezet als methode om tot oplossing van een conflict te komen. Mediation heeft als voordeel dat u niet in gevecht gaat met elkaar, maar via gesprekken onder leiding van de neutrale en onpartijdige mediator zoekt naar een oplossing die voor beide partijen acceptabel is. Mediation kent veel voordelen ten opzichte van de traditionele manier van conflictbeslechting (door een rechter, arbiter of advocaat).

Uw voordelen van mediation op een rijtje:
1. Bespaart geld
2. Bespaart tijd
3. Minder stress
4. Oplossingsgericht
5. Informeel

Voordeel 1: mediation bespaart geld
Mediation is vaak aanzienlijk goedkoper dan een juridische procedure waarbij ten minste twee advocaten betrokken zijn. U schakelt immers maar één mediator in
en de kosten van de mediation kunt u delen.

Voordeel 2: mediation bespaart tijd
Mediation duurt gemiddeld 3 - 5 sessies van anderhalf uur. Het conflict wordt
dus heel wat sneller opgelost dan wanneer u voor een juridische procedure kiest.
Zo'n procedure, waar de rechter of arbiter uiteindelijk een oordeel moet vellen
over de beëindiging van het conflict, kost vaak vele maanden zo niet jaren en de oplossing wordt u opgelegd.

Voordeel 3: mediation geeft minder stress
Mediation geeft veel minder stress vanwege de korte tijdsduur, maar ook omdat u niet afhankelijk bent van derden; u bepaalt zelf wat er gebeurt. Doordat partijen met elkaar in gesprek gaan, kan er worden gezocht naar een oplossing die voor iedereen acceptabel is.

Voordeel 4: mediation is oplossingsgericht
Bij mediation is er geen winnaar of verliezer. Geprobeerd wordt om samen een oplossing te vinden, zo ontstaat er een win-win situatie. Tijdens de gesprekken wordt gezocht naar wat partijen bindt en niet naar wat het conflict verder laat escaleren. Een gezamenlijke oplossing zal langer standhouden en is gericht
op de toekomst.

Voordeel 5: mediation is informeel
Mediation heeft een informeel karakter. Korte lijnen, geen procedures, geen over
en weer van meningen van derden, want de derde persoon zit bij u aan tafel als mediator. U zit gewoon bij elkaar aan tafel en komt al pratend tot een oplossing. Hoe meer u bereid bent om samen tot een oplossing te komen,
des te minder sessies.

regel

 

 

 

Koning Mediation

M: 06 - 385 058 56

MfN register mediator

T: 026 - 707 8017

Tuin van de Burgemeester 22

afra@koningmediation.nl

6666 CZ Heteren

www.koningmediation.nl

 

 

 

 

regel

Home

Wat is mediation?

Voor wie is mediation?

Scheiden

Arbeidsconflict

Privé-geschillen

Mediationprocedure

Wat kost mediation?

Uw mediator

Contact / Links

MfN register mediator voor de gemeente Overbetuwe: Heteren, Elst, Homoet, Zetten, Hemmen, Herveld-Andelst, Oosterhout, Randwijk