Voor wie is mediation geschikt?

U bevindt zicht in een conflictsituatie waar u graag uit wilt komen, dat kan privé zijn, maar ook zakelijk. Of mediation voor uw situatie geschikt is, hangt af van hoe u en de andere partij tegen het conflict aankijken. Wat u voor ogen moet houden, is dat u het conflict vreedzaam wilt oplossen. Ondanks dat het contact met de andere partij nu moeizaam verloopt.

Mediation is uitermate geschikt als:
• u bereid bent met de andere partij te werken aan een oplossing
• u wilt de oplossing in eigen hand houden
• u verwacht nog vaker met de andere partij te maken te hebben
• u geen juridische procedure wilt starten met tussenkomst van advocaten
• u een oplossing wilt die ook in de toekomst bruikbaar is

Er zijn 2 belangrijke uitgangspunten bij mediation
• vrijwilligheid
• vertrouwelijkheid en geheimhouding

Vrijwilligheid
Mediation kan alleen starten als u en de andere partij aan mediation willen meedoen, anders is mediation gedoemd te mislukken. U kunt ook op elk moment kiezen om de mediation te beëindigen indien er bijvoorbeeld geen vertrouwen blijkt te zijn in de werkwijze.  Wel verplicht u zich door ondertekening van een mediationovereenkomst tot een inspanning voor de conflictoplossing. Mediation biedt veel voordelen en is geschikt voor veel verschillende conflicten.

Vertrouwelijkheid en geheimhouding
In een conflict vertrouwt men elkaar meestal niet meer. Aan het herstellen van het vertrouwen wordt juist tijdens de mediationgesprekken gewerkt, want dat is de basis om tot een goede oplossing te komen. Daarom is het heel belangrijk dat alles wat tijdens de mediationgesprekken wordt besproken onder de geheimhoudingsplicht valt. Dit geldt ook voor de mediator. Indien u wilt tekent u een geheimhoudingsverklaring. Indien er een derde partij geraadpleegd wordt, denk bijvoorbeeld aan advocaat, adviseur of taxateur, dan dienen deze zicht ook te houden aan de geheimhoudingsplicht

regel

 

 

 

Koning Mediation

M: 06 - 385 058 56

MfN register mediator

T: 026 - 707 8017

Tuin van de Burgemeester 22

afra@koningmediation.nl

6666 CZ Heteren

www.koningmediation.nl

 

 

 

 

regel

Home

Wat is mediation?

Voor wie is mediation?

Scheiden

Arbeidsconflict

Privé-geschillen

Mediationprocedure

Wat kost mediation?

Uw mediator

Contact / Links

MfN register mediator voor de gemeente Overbetuwe: Heteren, Elst, Homoet, Zetten, Hemmen, Herveld-Andelst, Oosterhout, Randwijk