Privé-geschillen

Contactherstel
Familieruzies spannen de kroon. Deze slepen geregeld levenslang voort zonder dat een echte oplossing wordt bereikt. Bijvoorbeeld u hebt geen contact meer met (één van) uw kinderen door een ruzie en wilt dit contact herstellen, maar u weet niet hoe.

Nalatenschap
Een ruzie of een jarenlange stilte tussen broers en zussen over een nalatenschap. Dit is alles behalve alleen maar geld. Een nalatenschap is emotie. U hebt een dierbare verloren en vervolgens wordt zijn of haar bezit verdeeld. Hetzij naar de letter van de wet, hetzij zoals de dierbare zelf heeft bepaald. Hoe het ook zij, overleg tussen de erfgenamen is van belang.

Jaarlijks ontstaat meer en meer dan in het verleden onenigheid om de nalatenschap, zo blijkt uit onderzoek bij het notariaat. Als oorzaken worden genoemd: lossere familiebanden, mondiger burgers, een groeiend aantal 'stief-relaties', grotere nalatenschappen en het ontbreken van een testament. De conflicten gaan over het algemeen over de verdeling van de inboedel, sieraden, de waarde van een te verkopen huis.

De vele ruzies leiden tot aanzienlijke vertraging van de afhandeling. Als er ruzie is kan het wel twee tot drie jaar duren voordat een erfenis kan worden afgewikkeld. Uiteindelijk zien de erfgenamen in dat ze elkaar nodig hebben om tot afronding te komen.

Burenruzie
Ruzie met uw buren kan het leven en wonen in de buurt ernstig verstoren. Wanneer u altijd prettig gewoond heeft en om welke reden dan ook onenigheid krijgt met uw buren. Het begint vaak met kleine irritaties en als deze niet worden uitgesproken wordt uw woongenot ernstig aangetast. Iedere poging tot een gesprek leidt tot meer ruzie. Als u de relatie wilt of moet behouden en het u niet lukt om de relatie te herstellen omdat er te veel emoties spelen, kan Koning mediation uitkomst bieden.

Mijn motto: ga samen in gesprek met mij als mediator want een goede buur is beter dan een verre vriend.

regel

 

 

 

Koning Mediation

M: 06 - 385 058 56

MfN register mediator

T: 026 - 707 8017

Tuin van de Burgemeester 22

afra@koningmediation.nl

6666 CZ Heteren

www.koningmediation.nl

 

 

 

 

regel

Home

Wat is mediation?

Voor wie is mediation?

Scheiden

Arbeidsconflict

Privé-geschillen

Mediationprocedure

Wat kost mediation?

Uw mediator

Contact / Links

MfN register mediator voor de gemeente Overbetuwe: Heteren, Elst, Zetten, Hemmen, Homoet, Herveld-Andelst, Oosterhout, Randwijk