Arbeidsconflict

Wat kunt u doen als Werknemer?
Wanneer u een arbeidsconflict heeft, dan wilt u hier zo snel mogelijk vanaf. Wanneer u niet tot een oplossing kunt komen met uw werkgever of wanneer de leidinggevende als partijdig wordt beschouwd, dan kan hulp van een onafhankelijke mediator u verder helpen.

Hoe kunt u dit doen?
• bespreek de mogelijkheid van mediation eerst met uw leidinggevende,
personeelsconsulent of bedrijfsarts.
• bespreek de mogelijkheid van mediation met de andere partij of vraagt uw
leidinggevende (personeelsfunctionaris of bedrijfsarts) of hij/zij dit wilt doen.
• als de andere partij akkoord gaat met mediation, dan kunt u (beiden)
een mediator benaderen.

Wat moet u doen als Werkgever?
Conflicten op het werk hebben vaak een negatieve invloed op de werksfeer. Naast een negatieve invloed op de werksfeer is er vaak ook sprake van een negatieve beïnvloeding van de resultaten voor een bedrijf. Een conflict leidt vrijwel altijd tot ziekteverzuim, dat vermindert de productiviteit en verhoogt de kosten. Niet zelden eindigt een geëscaleerd arbeidsconflict in een dure ontslag procedure.

Als het u niet lukt een arbeidsconflict op te lossen of als partijdig wordt beschouwd, dan kan hulp van een onafhankelijke mediator worden ingeroepen.

Hoe pakt u dit aan?
• bespreek de mogelijkheid van mediation met de betrokken partijen en eventueel
de bedrijfsarts en/of personeelszaken.
• als partijen akkoord gaan met mediation, dan kunt u een mediator benaderen.

N.B.: Als een medewerker door een conflict langer dan 6 weken ziek thuis zit, dan zijn werkgever en werknemer verplicht om samen een re-integratieplan op te stellen. Een van de acties die u bij het opstellen van het re-integratieplan kunt voorstellen is mediation.

Exit-traject
Exit-mediation is een begeleid onderhandelingsproces tussen werkgever en werknemer bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. De arbeidsmediator begeleidt de gesprekken en onderhandelingen van partijen. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst.

regel

 

 

 

Koning Mediation

M: 06 - 385 058 56

MfN register mediator

T: 026 - 707 8017

Tuin van de Burgemeester 22

afra@koningmediation.nl

6666 CZ Heteren

www.koningmediation.nl

 

 

 

 

regel

Home

Wat is mediation?

Voor wie is mediation?

Scheiden

Arbeidsconflict

Privé-geschillen

Mediationprocedure

Wat kost mediation?

Uw mediator

Contact / Links

MfN register mediator voor de gemeente Overbetuwe: Heteren, Elst, Zetten, Hemmen, Homoet, Herveld-Andelst, Oosterhout, Randwijk